Verzekerden

Verzekerden:   Iedereen die op de polis als verzekerde staat vermeld.